ประกาศกรมการทหารช่าง ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลราคาสิ่งอุปกรณ์ เพื่อจัดทำราคาประมาณการ

   ประจำวันที่    รายการ
15 พ.ย. 66 กล้องตรวจจับรังสีความร้อน,หน่วย (ระยะไกล) แบบหลายระบบ
13 พ.ย. 66 รายการรถถากถางขนาดกลาง แบบ 2
6 พ.ย. 66 รายการแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบ สป. สาย ช. จำนวน 10 รายการ
31 ต.ค. 66 รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์
20 ต.ค. 66 รายการเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ
20 ต.ค. 66 รายการตาข่ายพราง ทบ.แบบ 2